Loading

Zajęcia dobywają się dwa razy w tygodniu

Rytmika – czyli inaczej – umuzykalnienie jest zajęciem zgodnym z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W naszej Placówce odbywają się dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej, są prowadzone przez nauczyciela w asyście akompaniatora. W ciągu całego roku szkolnego wprowadzane są piosenki tematycznie związane z planem pracy – dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.

Pod pojęciem rytmiki należy rozumieć metodę wychowania muzycznego dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Rytmika to dla wielu malców pierwszy kontakt z muzyką, w której mogą się zakochać i w przyszłości sami ją tworzyć lub wykonywać.

Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum.

Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.

Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólno wychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań.