Loading

 

Stawiamy na zintegrowany program dydaktyczny, wszechstronnie oddziałujący na rozwój psychiczny, emocjonalny, społeczny oraz fizyczny. Rozwój sfer intelektualnych dziecka - związanych z wrażeniami, wyobraźnią uwagą, pamięcią oraz myśleniem - wspierany jest poprzez kompleksowe metody nauczania. Korzystamy z dopuszczonych przez MEN programów wychowania przedszkolnego wzbogacając je o różnorodne karty pracy, pomoce naukowe oraz pracę w podręcznikach.

W swojej pracy wychowawcy, nauczyciele i specjaliści korzystają również cyklicznie z kilku innych, nowoczesnych i przynoszących bardzo dobre rezultaty w pracy z dziećmi metody: pedagogiki Marii Montessori, edukacji matematycznej prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogiki Zabawy, elementów edukacji polisensorycznej, Metody Dobrego Startu, glottodydaktyki.