Loading

Program dydaktyczno – wychowawczy Małego Żłobka ma na celu jak najlepsze przygotowanie dzieci do edukacji przedszkolnej. Naszym głównym mottem jest „Nauka przez zabawę”. Program podzielony jest na tygodniowe plany pracy, uwzględnia zabawy tematyczne, zabawy muzyczno – ruchowe, prace plastyczne/manualne oraz zabawy integracyjne. Wszystkie zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Celem zabaw tematycznych jest wszechstronny rozwój dziecka oraz funkcja edukacyjna.

Celem zabaw muzyczno – ruchowych jest rozwój motoryki dużej (sprawność ruchowa całego ciała), rozwój sprawności językowej, rozwój percepcji słuchowej, rozwój zdolności obserwowania oraz kształtowanie świadomości własnego ciała i przestrzeni.

Celem prac plastycznych/manualnych jest rozwój motoryki małej (sprawność ruchowa rąk), rozwój wyobraźni, rozwój zdolności plastycznych, rozwój twórczego myślenia oraz nauka kolorów.

Celem zabaw integracyjnych jest rozwój więzi emocjonalnej, zdolności społecznych, tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery oraz aktywizacja i integracja całej grupy.

Jedną z metod, którą wykorzystujemy w pracy z dziećmi to bajkoterapia – bardzo lubiana przez najmłodszych, działająca terapeutycznie i rozluźniająco. Korzystamy również z elementów Metody Dobrego Startu, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, a także z elementów pedagogiki Marii Montesorii, u której głównym hasłem w pracy z dziećmi jest „Pomóż mi zrobić to samemu”.

Podczas roku szkolnego organizujemy dla dzieci przeróżne warsztaty, np. kulinarne, i ogrodnicze, a całość urozmaicamy odwiedzinami ciekawych gości (m.in. weterynarzy ze zwierzątkami, teatrzykami).

W programie edukacyjnym uwzględniamy podział na pory roku oraz polskie tradycje narodowe i święta, dlatego np. w grudniu maluszki wysłuchują pogadanek o zimie, poznają kolędy, odwiedza je Mikołaj, a na zajęciach plastycznych panie uczą podopiecznych wykonywać ozdoby bożonarodzeniowe. Odbywają się również wspólne uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w których uczestniczą Rodzice, co jest radosną i pełną emocji okazją do spotkania się całej społeczności żłobka.