Loading

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju (m.in.: dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym, z diagnozą autyzmu -w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną).

Zespół nauczycieli i terapeutów, na podstawie przedstawionej nam dokumentacji oraz po spotkaniu z rodzicami, podejmie decyzję o przyjęciu dziecka do placówki i zapewnieniu podopiecznemu – poza edukacją i zabawą – fachowej opieki specjalistów oraz terapii dostosowanej do jego możliwości i potrzeb.

 

 

Wszystkie sale i pomieszczenia zostały tak zaprojektowane przez architektów, by nie stwarzać niepotrzebnych barier czy zagrożeń. Dlatego dzieci na wózkach poruszają się u nas bez problemów.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą we wszystkich zajęciach i aktywnościach przeprowadzanych w swojej grupie (edukacja MEN, codzienny angielski, rytmika, gimnastyka, spotkania z ciekawymi gośćmi jak np. dogoterapeuci, weterynarze, odwiedziny teatrzyków dziecięcych itp.). Towarzyszą im w tym asystenci – pedagodzy specjalni. Dzieci otrzymują także każdego dnia dużą porcję wesołej zabawy z rówieśnikami,  co w tym wieku jest szczególnie ważne!

Na integracji z dziećmi niepełnosprawnymi zyskują dzieci pełnosprawne: uczą się pomagać, otaczać troską słabszego, a przede wszystkich uczą się tolerancji – z jej bezcennym skarbem opuszczają mury przedszkolne i z tym darem idą dalej w świat – bogatsze. Tolerancji uczą się w praktyce, a nie w teorii.

Indywidualne zajęcia terapeutyczne, które oferujemy to: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja, terapia integracji sensorycznej (SI) i terapia ręki (wspomaganie małej motoryki).