Loading

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego.
Do jej nadrzędnych zadań należy współpraca z dyrekcją placówki przekładająca się na realne uczestnictwo w życiu przedszkola, współudział w udoskonalaniu funkcji wychowawczo-dydaktycznych oraz gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców przeznaczanych na zintegrowane działania zmierzające ku uatrakcyjnieniu i wzbogacaniu procesu edukacyjnego w placówce.

Poniżej link do grupy zrzeszającej rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego:

https://www.facebook.com/groups/688308925388154

Fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

100 PLN (miesiąc)
Składka dokonywana jest z góry, przelewem lub przekazem pocztowym do 15-ego każdego miesiąca.

Uprzejmie prosimy o deklarowanie składki na fundusz Rady Rodziców w powyższej kwocie.

Dane do przelewu:

RADA RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ‘MAŁE PRZEDSZKOLE’
UL. APARTAMENTOWA 12A
02-495 WARSZAWA

Numer konta bankowego: 65 1090 2590 0000 0001 4759 6161
W tytule przelewu prosimy o wpisanie imię i nazwiska dziecka oraz nazwy grupy.

Kontakt: rada.maleprzedszkole@onet.pl