Loading

Publiczne "Małe Przedszkole" zaprasza od 01.12.20r. do rekrutacji roczniki 2016-2017, czesne 0 zł, zadzwoń: 795-534-179 !

Zajęcia dobywają się dwa razy w tygodniu

Gimnastyka prowadzona w naszym przedszkolu i żłobku ma do spełnienia szereg celów.
Najważniejsze z nich to:

  • działanie profilaktyczne
  • eliminowanie wad postawy
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej, zdrowej zabawy
  • skorygowanie istniejących zaburzeń ciała,
  • niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu,
  • doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu:
* 1 x w tygodniu gimnastyka ogólnorozwojowa
* 1 x w tygodniu gimnastyka korekcyjna

Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej ruch jest podporządkowany celom terapeutycznym.

Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy i ćwiczenia. Prowadzona jest profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.