Loading

Każda grupa posiada swój indywidualny rozkład zajęć. Poniżej przedstawiamy przykładowy plan dnia w Przedszkolu Publicznym:

 

7.00 – 8.45 – schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawa w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, wspomagające rozwój, twórcza aktywność dzieci. Nauczyciele proponują indywidualne lub grupowe zajęcia, zabawy integracyjne i zabawy wspomagające rozwój

8.45 – 9.15 – śniadanie

9.30  – 12.00 – rozpoczynamy zajęcia. Realizujemy materiał programowy z zakresu wychowania przedszkolnego, dziecięcej matematyki, języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki ogólnorozwojowej, plastyki; wychodzimy na dwór itp.

11.45 – 13.15 – obiad

13.00 – 14.30 – leżakowanie/ wypoczynek

14.30 – 15.00 – zabawy swobodne lub grupowe i indywidualne formy pracy z dzieckiem

14,50 – 15.50 – podwieczorek

15.30 – 16.30 – wychodzimy na dwór. Zabawy na placu zabaw

16.30 – 17.00 – grupowe i indywidualne formy pracy z dzieckiem. Zabawy swobodne według zainteresowań, słuchanie bajek. Wychowawcy inspirują dzieci do podejmowania twórczej i samodzielnej aktywności. Czekamy na przybycie rodziców