Loading

Język angielski

Zajęcia odbywają się codziennie

Współcześnie znajomość języków obcych jest już nie tylko koniecznością, ale staje się normą. Dlatego w Małym Przedszkolu i Żłobku przykładamy bardzo dużą uwagę do nauki języka angielskiego.

Nauka języka w okresie dziecięcym bardzo silnie stymuluje rozwój inteligencji ogólnej. Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego. Im wcześniej maluchy rozpoczną naukę języka, tym większe mają szanse na jego opanowanie, a co za tym idzie, na lepszą przyszłość. Poza tym, badania psychologiczne wskazują, że jest to najlepszy okres na zafascynowanie dziecka językami obcymi, bowiem dzieci do piątego roku życia dysponują dużymi zdolnościami do naśladownictwa.

 

 

Treści programowe są realizowane przede wszystkim poprzez formy zajęć, które podtrzymują i wykorzystują naturalną ciekawość najmłodszych. Aby dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach  językowych, tematy oraz materiały do ich nauczania powinny być związane z otaczającą je rzeczywistością oraz odpowiadać poziomowi rozwoju ich psychiki. Najszybciej uczą się poprzez zabawy, gry oraz czynności, w których wykorzystuje się muzykę, słowo i ruch.

Naszym założeniem programowym jest nauczanie wielopłaszczyznowe, pozwalające dziecku uczyć się języka aktywnie, wykorzystując wszystkie zmysły. Potrzeba zabawy jest jedną z podstawowych potrzeb tej grupy wiekowej i musi zostać zaspokojona także w czasie zajęć  językowych. Wiek przedszkolny jest zatem doskonałym okresem do bezstresowego i zabawowego przyswajania języka obcego.

Zajęcia odbywają się codziennie, nauczyciel zwraca się do dzieci wyłącznie w języku obcym. Dzięki temu przyswajają język angielski w sposób naturalny. W ten sposób wykorzystujemy wrodzoną zdolność językową najmłodszych do uczenia się języków, w których są nijako „zanurzone”. W tym wieku mózgi dzieci są niezwykle chłonne i efektywne.

 

 

 

Metody stosowane podczas zajęć:

 •  metoda naturalna – prowadzenie zajęć wyłącznie w języku angielskim
 • storytelling – osłuchiwanie się z brzmieniem języka
 • immersja językowa – jest jedną z najskuteczniejszych i zarazem najciekawszych metod nauczania języka obcego. Polega na wprowadzeniu ucznia w świat języka obcego, bez tłumaczenia pojedynczych słów, bez tworzenia sztucznych struktur gramatycznych, niejako wrzucenie w świat języka obcego („immersion” -tłum. „zanurzenie”).
 • pedagogika zabawy – nauka poprzez zabawę

 

SPRAWNOŚĆ SŁUCHANIA

 • uwrażliwienie na melodykę języka angielskiego,
 • rozumienie instrukcji i reagowanie na classroom language,
 • rozumienie krótkich poleceń nauczyciela,
 • rozumienie nagranych poleceń i dialogów,
 • reagowanie na polecenia i odpowiadanie na pytania,
 • rozpoznawanie poznanych słów, piosenek i rymowanek,
 • rozumienie nazw zabawek, członków rodziny i przedmiotów z najbliższego otoczenia, kolorów, zwierząt, środków lokomocji, części ciała, produktów spożywczych, zawodów, pór roku.

 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

 • imitowanie poprawnej wymowy słów i zwrotów,
 • recytowanie krótkich tekstów piosenek i rymowanek,
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych, dialogów, historyjek obrazkowych,
 • podawanie nazw ludzi, zabawek, członków rodziny, przedmiotów z najbliższego
 • otoczenia, kolorów, zwierząt, środków lokomocji, części ciała, produktów spożywczych, zawodów, pór roku,
 •  odpowiadanie pojedynczymi wyrazami na proste pytania,
 • budowanie prostych i krótkich wypowiedzi dotyczących siebie, rodziny, zabawek, itp.