Loading

Zajęcia odbywają się 3-5 razy w tygodniu

Plastyka łącznie z muzyką i literaturą dziecięcą stanowi podstawę wychowania estetycznego w przedszkolu.

Zajęcia umożliwiają dziecku aktywne obcowanie z różnymi rodzajami sztuki plastycznej i rozwijają jego własną ekspresję. Jej szczególne znaczenie polega na tym, że zespala procesy emocjonalne, poznawcze i motoryczne przebiegające na różnych szczeblach systemu nerwowego, a przez to przyczynia się do harmonijnego rozwoju osobowości małego człowieka. Daje zadowolenie i radość, wzmacnia poczucie własnej wartości, niezbędne dla kształtowania się osobowości w działaniu i współżyciu z otoczeniem. Plastyka ma także duże znaczenie dla zdrowia psychicznego i rozwoju sprawności ruchowych dzieci zaspakajać ich potrzebę przeżycia, działania i manipulowania przedmiotami.

 

W procesie kierowania rozwojem działalności plastyczno – konstrukcyjnej dzieci w przedszkolu stosuje się dwie główne metody. Polegają one na stwarzaniu warunków dla samodzielnych doświadczeń dzieci, budzeniu ich aktywności, potrzeby działania i eksperymentowania oraz wyrażania swoich przeżyć.

 

Pierwsza metoda swobodnej ekspresji polega na wykonywaniu przez dzieci prac plastycznych na dowolny temat. Druga jest metodą zadań inspirujących, koncentrując ekspresje twórczą dziecka na tematyce proponowanej przez nauczyciela, ma na celu zarówno poszerzenie repertuaru tematycznego jak i wzbogacenie formy, kolorystyki i kompozycji wytworów dzieci.

 

Podczas działalności plastycznej w przedszkolu wykorzystywane są różne techniki, należą do nich m.in.: rysowanie i malowanie, wycinanie, układanie elementów na płaszczyźnie, a także lepienie, budowanie z elementów i konstruowanie.

 

W pracy z dziećmi przedszkolnymi do rysowania wykorzystujemy:

  • kredki świecowe;
  • kredki drewniane;
  • pastele suche i olejowe.
  • Dzieci mogą też rysować węglem, patykiem na ubitej ziemi, kredą, na płaszczyźnie pokrytej farbą klejową, świecą, flamastrem.

 

W pracy z dziećmi przedszkolnymi do malowania wykorzystujemy:

  • akwarele
  • farby plakatowe
  • malowanie atramentem, rozdmuchiwanie go
  • malowanie na mokrym papierze
  • odciskanie kciuka oraz innych palców ręki
  • odciskanie brzegu tekturki zamoczonej w farbie

 

Malowanie odbywa się nie tylko pędzlem, ale np. także kawałkiem gąbki. Malowanie daje możliwość szerokiego posługiwania się plamą i dokonywania prób mieszania farb. Układanki z elementów geometrycznych, stylizowanych, z tworzywa przyrodniczego (kasztany, żołędzie itp.) rozwijają zdolności kompozycyjne, dekoracyjne, symetrii.

 

Podobną rolę spełnia stempelkowanie za pomocą wzorów zrobionych z ziemniaka, korka itp. Lepienie z piasku, gliny lub innych materiałów kształtuje wyobraźnię przestrzenną i rozwija pomysłowość techniczną dzieci. Innymi technikami stosowanymi w pracy z dziećmi w naszej Placówce jest konstruowanie z różnych materiałów, wydzieranie i wycinanie z papieru. Dzieci uczą się wówczas posługiwania nożyczkami i wycinania kształtów okrągłych, ostrych, kanciastych o różnej wielkości i kolorze. W wydzierance kształcą zręczność palców. Tworzą przez zestawienie i łączenie kilku elementów w jedną całość lub przez wycięcie, wydarcie od razu określonej formy. Technika ta rozwija uzdolnienia dekoracyjne i uwrażliwia na działanie linii i plamy.

 

Wszystkie wyżej wymienione techniki plastyczne rozwijają u dzieci umiejętności manualne, uwrażliwiają na piękno i harmonię w otoczeniu. Przyczyniają się do odczuwania pozytywnych doznań estetycznych.

 

W pracy z dziećmi żłobkowymi również używamy wyżej wymienionych technik, w zakresie dostosowanym do ich wieku i możliwości, przy szczególnym uwzględnieniu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym.