Loading

Od 29 lutego 2020r. zapraszamy na bezpłatne, sobotnie adaptacje, w godz. 10:00-11:00 ! :) Więcej informacji pod nr tel.: 795-534-179.

Dokumenty do pobrania

↑ (formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola, upoważnienie, oświadczenie na udzielenie pomocy,

oświadczenie o wycieczkach, oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku dziecka,

klauzula informacyjna dla rodziców, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)