Loading

Ostatnie miejsca w grupie żłobkowej! Zapraszamy do zapisów tel: 795-534-179.

Dokumenty do pobrania

↑ (formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola, upoważnienie, oświadczenie na udzielenie pomocy,

oświadczenie o wycieczkach, oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku dziecka,

klauzula informacyjna dla rodziców, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)