Loading

Dokumenty do pobrania 2020/2021

↑ (formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola, upoważnienie, oświadczenie na udzielenie pomocy,

oświadczenie o wycieczkach, oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku dziecka,

klauzula informacyjna dla rodziców, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)