Loading

Ostatnie miejsca w grupie żłobkowej! Zapraszamy do zapisów tel: 795-534-179.

Dokumenty do pobrania

↑ (formularz zgłoszenia dziecka do żłobka, upoważnienie,
oświadczenie na udzielenie pomocy, oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku dziecka,
klauzula informacyjna dla rodziców, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)